Natuur, rust en ruimte

De omgeving is de kracht van de locatie. Hollanschap heeft voor Landal Sprengerheide een inrichtingsplan opgesteld. Het plan biedt de basis om het vakantiepark zoveel mogelijk op te laten gaan in de omgeving.

In het inrichtingsplan dat Hollandschap heeft opgesteld zijn de verschillende ambities en randvoorwaarden samengebracht in een ruimtelijk totaalplan. Het geeft inzicht in het vereiste en gewenste programma bestaande uit: de groenstructuur, de te ontwikkelen recreatiewoningen, ontsluiting, parkeerplaatsen enz. en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Natuur, Rust en Ruimte

Behoud en versterking van de groenstructuur op het terrein van Landal Sprengerheide is leidend geweest. Naast dat door deze werkwijze bestaande kwaliteiten worden behouden, levert deze werkwijze na oplevering van de nieuwe recreatiewoningen direct het gewenste eindbeeld op:

Een recreatieterrein bestaande uit moderne en duurzame recreatiewoningen in een volwassen groene omgeving. Met de ambitie ‘Natuur, Rust en Ruimte’ wordt het behoud en de versterking van de groenstructuur onderschreven.

De groenstructuur speelt een belangrijke rol in het creëren hiervan. Het biedt de mogelijkheid om iedere recreatiewoning haar eigen ‘privé’ ruimte te geven waar beleving van de natuur wordt gemaximaliseerd.

De ecologische boslodges gaan op in de omgeving (type 4P-H).

Een ecologische en duurzame natuurbeleving

Om de natuurbeleving, de ecologische waarde en ook de uniciteit van het gebied te vergroten, wordt er aan het gebied een groen raamwerk en omzoming toegevoegd. Bestaande uit verschillende gebiedseigen landschappelijke elementen zoals houtwallen en houtsingels. Het complete groene raamwerk vormt het ruimtelijk casco waarbinnen de recreatiewoningen en overige functies geplaatst gaan worden.

Het raamwerk zal bestaan uit verschillende elementen zoals: houtsingels en veldjes bestaande uit bosrijk grasland. Door het gebruik van verschillende elementen nemen de ecologische diversiteit en de belevingskwaliteit verder toe. De bosstructuur zorgt er daarnaast voor dat de verschillende gebieden aan elkaar verbonden worden.

Landal Sprengerheide Epe recreatiewoning investering 4P-H
interieur

Aandacht voor flora en fauna

Naast de zorgvuldige opbouw van de beplanting die een grote biodiversiteit zal geven, zullen er ook voorzieningen opgenomen worden voor de fauna, zowel voor de gronddieren, als voor de vogels. En er is aandacht voor voldoende privacy op het vakantiepark. Dit wordt ingevuld door struiken en houtwallen.